భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులు

భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులు

భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులు భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులు భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులు ప్రాచీన కాలం నుండి నేటి వరకు గణిత రంగానికి అద్భుతమైన కృషి చేశారు. ఆర్యభట్ట, బ్రహ్మగుప్త, భాస్కర II, సంగమగ్రామానికి చెందిన మాధవ, నీలకంఠ సోమయాజి, శ్రీనివాస రామానుజన్ మరియు వరాహమిహిర వంటి ప్రసిద్ధ పేర్లలో కొన్ని ఉన్నాయి. ఆర్యభట్ట ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు మరియు గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు, అతను సున్నా అనే భావనను కనుగొన్నాడని నమ్ముతారు. బ్రహ్మగుప్తుడు సరళ మరియు వర్గ సమీకరణాల సంఖ్యాపరమైన […]

భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులు Read More »